RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ak

Publiczna Szkoła PodstawowaRegulamin przyznawania stypendium naukowego uczniom

Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu

  1. Fundusz na stypendium naukowe tworzy się zgodnie z planem finansowym Zespołu Szkół w Walimiu.


  1. Stypendium przyznawane jest raz w roku, na zakończenie edukacji w szkole podstawowej.

  1. Stypendium otrzymuje absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu, który uzyskał najwyższą średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat nauki oraz uczeń, który uzyskał najwyższy wynik ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

  1. Kwota przeznaczona na stypendium może być zróżnicowana.


  1. O przydziale stypendium decyduje komisja w składzie:


- dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
- pedagog szkolny,
- wychowawca klasy VI.


  1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.


  1. Decyzja komisji jest ostateczna.Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 1 948