RSS
A A A K
SmodBIP

Publiczna Szkoła Podstawowa


PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów Publiczna Szkoła Podstawowa w Walimiu

§

Wyszczególnienie

Plan 2011

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

42.260

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

10.380

- dodatki wiejskie dla nauczycieli

30.700

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

480

- odzież i obuwie robocze

700

3240

Pomoc materialna dla uczniów

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe

570.960

1. Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli

452.240

- płace zasadnicze

299.800

- dodatek funkcyjny

9.000

- godziny ponadwymiarowe

16.770

- zastępstwa doraźne

4.800

- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli

16.110

- pozostałe (motywacyjne, stażowe, wychowawstw)

74.132

- godziny nauczania indywidualnego

15.910

- wzrost wynagrodz. (od IX/2011 7%)

10.334

- fundusz nagród 1%

4.480

- opiekun stażu

904

2. Wynagrodzenia dla pracowników admin. i obsługi

118.720

- płace zasadnicze, dodatki stażowe

108.000

- wzrost wynagrodzeń 4%

4.320

- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników

5.250

- fundusz nagród 1%

1.150

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

44.710

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

98.600

4120

Składki na fundusz pracy

15.660

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.530

-środki czystości, artykuły gospodarcze

2.700

-druki szkolne, art. biurowe

1.600

- wykładzina dywanowa

1.500

- tablica biała

330

- komputer do kancelarii szkolnej

2.000

- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego

700

- akcesoria komputerowe

1.200

- art. malarskie, budowlane

2.500

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-pomoce dydaktyczne

-książki do biblioteki szkolnej

6.000

5.000

1.000

4260

Zakup energii

48.000

- gaz

32.700

- energia elektryczna

10.800

-woda

4.500

4280

Zakup usług zdrowotnych

700

-badanie wstępne i okresowe pracowników

700

4300

Zakup usług pozostałych

25.300

- odprowadzanie ścieków

3.400

- wywóz nieczystości

2.100

- usługi kominiarskie

1.700

- usługi pocztowe

400

- prowizja bankowa

1.500

- prenumerata czasopism

600

- monitoring obiektu

1.200

- konserwacja kopiarki

900

- przegląd p. poż., kontrola gaśnic

700

- przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej

1.500

- opłata roczna za dozór urządzeń gazowych

300

- remont sanitariatów

5.000

- nadzór bhp

1.500

- partycypacja w opłatach za KZP i poż. mieszkan.

1.400

- partycyp. w kosztach opłaty za pracownika związ. zawodow.

3.100

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.500

4410

Podróże służbowe krajowe

1.700

4430

Różne opłaty i składki

1.400

-ubezp. majątkowe budynk. szkol. i pracowni komp.

600

-opłata abonamentu RTV

800

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

32.680

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

500

RAZEM

904.000


Walim, dn. 17.01.2011rOpublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 1 669