RSS
A A A K
SmodBIP

Świetlica

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlica przy zespole szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

§

Wyszczególnienie

Plan 2011

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4.515

- dodatki mieszkaniowe

1.403

- dodatki wiejskie

2.580

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

32

- odzież i obuwie robocze

500

4010

Wynagrodzenia osobowe

118.790

1. Wynagrodzenia nauczyciela

31.800

- płace zasadnicze

25.188

- pozostałe (motywacyjne, stażowe, wychowaw.)

4.280

- wzrost wynagrodz. (od IX/2011-7%)

2.012

- fundusz nagród w wys. 1%

320

2. Wynagrodzenia obsługi kuchni

86.990

- płace zasadnicze, dodatki stażowe

82.808

- wzrost wynagrodzeń 4%

3.320

- fundusz nagród 1%

862

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.670

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19.980

4120

Składki na fundusz pracy

3.250

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

660

4440

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

7.135

Razem

164.000

Walim, dn. 17.01.2011rOpublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 2 315