RSS
A A A K
SmodBIP

Pomoce naukowe

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2011R

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80110 GIMNAZJA

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM W WALIMIU

I. Przychody 3.200,00

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 3.200,00

w postaci pieniężnej

II. Wydatki 3.200,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00

Walim, dn. 17.01.2011r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2011R

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

I. Przychody 3.200,00

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 3.200,00

w postaci pieniężnej

III. Wydatki 3.2 00,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 600,00

i książek

§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00

Walim, dn. 17.01.2011rOpublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 1 475