RSS
A A A K
SmodBIP

Oddział przedszkolny

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Oddział przedszkolny w zespole szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

§

Wyszczególnienie

Plan 2011

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.315

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

700

- dodatki wiejskie dla nauczycieli

2.585

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

30

4010

Wynagrodzenia osobowe

34.470

-wynagrodzenia zasadnicze dla nauczyciela

25.188

- godziny ponadwymiarowe

3.967

- zastępstwa doraźne

500

-pozostałe (motywacyjne, stażowe, wychowawstwo)

1.358

- wzrost wynagrodzeń (od IX/2011 -7%)

3.157

- fundusz nagród w wys. 1%

300

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.810

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.840

4120

Składki na fundusz pracy

1.050

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

280

4440

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

2.735

Razem

52.500Walim, dn. 17.01.2011rOpublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 1 845