RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie na składanie ofert na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w trybie zapytania o cenę

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Walim,14.11.2014r.

Zaproszenie na składanie ofert na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w trybie zapytania o cenę


W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.
Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust. 5 i 6. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
Oferta winna być złożona do 24.11.2014r. do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat szkoły (budynek szkoły podstawowej).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 24.11.2014r. o godzinie 1100. W tym samym dniu wykonawcy zostaną pisemnie poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 8/2014
Dyrektora Zespołu Szkół w Walimiu
z dnia 14.11.2014r.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu powołuje komisję
w składzie:
przewodnicząca - Jadwiga Krzęć
członek – Agnieszka Zelek-Woźna
członek – Małgorzata Szymańska-Towścik
do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Specyfikacja do pobrania

Informacja o wynikach

Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 14.11.2014 14:50
Dokument oglądany razy: 9451
Nie podlega Ustawie