RSS
A A A K
SmodBIP

Publiczna Szkoła Podstawowa

ZESPÓŁ  SZKÓŁ im. POLSKICH  NOBLISTÓW W  WALIMIU

 

 

KRYTERIA  PRZYJĘĆ DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

            Do  oddziału przedszkolnego zorganizowanego  w   Publicznej Szkole Podstawowej w  Zespole Szkół im. Polskich Noblistów  w  Walimiu, dzieci przyjmowane są w następującej kolejności:

·        dzieci w wieku sześciu lat odbywające roczne  przygotowanie przedszkolne,

·        dzieci matek lub ojców  samotnie je wychowujących,

·        dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowita niezdolność do pracy bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

·        dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które:

·        w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1 a lub art. 16 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty,

·        dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 uso.,

(dzieci sześcioletnie, których rodzice podjęli decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole).

      Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu, prowadzonej przez Gminę Walim, przyjmuje się:

·        z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej,

·        na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)- dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 13.02.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 13.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 533