RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin przyznawania stypendium naukowego

 Regulamin przyznawania stypendium naukowego uczniom
Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

1. Fundusz na stypendium naukowe tworzy się zgodnie z planem finansowym Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu oraz ze środków pochodzących z darowizn.

2. Stypendium przyznawane jest raz w roku, na zakończenie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum.

3. Stypendium otrzymuje absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej, który uzyskał najwyższą średnią arytmetyczną ocen z trzech ostatnich lat nauki oraz uczeń, który uzyskał najwyższy wynik ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

4. Stypendium otrzymuje absolwent Publicznego Gimnazjum, który uzyskał najwyższą średnią arytmetyczną ocen z trzech ostatnich lat nauki oraz który uzyskał najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

5. Kwota przeznaczona na stypendium może być zróżnicowana.

6. O przydziale stypendium decyduje „Kapituła Stypendium” w składzie:

- dyrektor lub wicedyrektor Zespołu Szkół,
- pedagog szkolny PSP i pedagog szkolny PG
- wychowawca klasy VI szkoły podstawowej i klas III gimnazjum.

7. Z posiedzenia „Kapituły Stypendium” sporządza się protokół.

8. Decyzja „Kapituły Stypendium” jest ostateczna.Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 30.03.2016
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 3 082