RSS
A A A K
SmodBIP

Publiczne Gimnazjum

Regulamin przyznawania stypendium naukowego

uczniom Publicznego Gimnazjum w Walimiu

(utworzonego zgodnie z planem finansowym Zespołu Szkół w Walimiu)

 1. Stypendium naukowe utworzone zgodnie z planem finansowym Zespołu Szkół w Walimiu zwane dalej stypendium ma prawo otrzymać każdy uczeń Publicznego Gimnazjum w Walimiu.

 1. Stypendium przyznawane jest raz w miesiącu za miesiąc poprzedni jednemu (w całości) lub większej liczbie uczniów (w równych lub różnych częściach).

 1. W styczniu stypendium naukowego za miesiąc grudzień nie przydziela się. Środki za miesiąc grudzień przeznaczone zostają na stypendium za miesiąc listopad.

 1. Możliwe jest również nieprzyznanie żadnemu uczniowi stypendium za dany miesiąc lub nieprzyznawanie stypendium przez kilka miesięcy.

 1. Środki nieprzyznane na stypendium w danym miesiącu przechodzą na miesiąc następny powiększając sumę przeznaczoną do podziału.

 1. O przydziale stypendium decyduje „Kapituła Stypendium” składająca się z :

- dyrektora szkoły,

- pedagoga szkolnego,

- nauczyciela przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- nauczyciela przedmiotów humanistycznych.

 1. Z posiedzenia „Kapituły Stypendium” sporządza protokół wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)

 1. Stypendium przydzielane jest uczniowi, który za miniony miesiąc poczynił, w odczuciu nauczycieli, reprezentowanych przez członków kapituły stypendium, największy postęp (najbardziej przykładał się do nauki).

 1. Decyzja „Kapituły Stypendium” jest ostateczna.

Załącznik nr 1

do Regulaminu przyznawania

stypendium naukowego

utworzonego zgodnie z planem finansowym

Zespołu Szkół w Walimiu

Protokół Nr ……..r.szk. …………./………….

z posiedzenia „Kapituły Stypendium” naukowego

dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Walimiu

odbytego w dniu ………………..

 1. Przydziela się stypendium naukowe na miesiąc ………………………………………..

r. szk. ………………… następującym uczniom:

1. ………………………………….… ……… ………….. ………………..

imię i nazwisko klasa kwota podpis

2. ………………………………….… ……… ………….. ………………..

imię i nazwisko klasa kwota podpis

3. ………………………………….… ……… ………….. ………………..

imię i nazwisko klasa kwota podpis

4. ………………………………….… ……… ………….. ………………..

imię i nazwisko klasa kwota podpis

5. ………………………………….… ……… ………….. ………………..

imię i nazwisko klasa kwota podpis

 1. Uzasadnienie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. W posiedzeniu „Kapituły Stypendium” udział wzięli

- dyrektor szkoły ……………………………………………… …………………

imię i nazwisko podpis

- pedagog szkolny ……………………………………………… …………………

imię i nazwisko podpis

- nauczyciel przedmiotów mat.-przyrod. ………………………. …………………

imię i nazwisko podpis

- nauczyciel przedmiotów human. ……………………………... …………………

imię i nazwisko podpisOpublikował: admin admin
Publikacja dnia: 30.03.2016
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 1 204